samen maken we
het verschil

Duurzaamheid is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Van voeding en ecologische materialen tot een gezond personeelsbeleid. Op dat laatste zet Horeca Vlaanderen, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, in met een nieuw project: Samenwerken, Samengroeien.

Een duurzaam personeelsbeleid is namelijk broodnodig om personeel aan te trekken. Horecazaken die duurzaamheid uitdragen trekken heel wat geïnteresseerde medewerkers aan, die bovendien met een goed uitgewerkt personeelsbeleid langer aan boord zullen blijven.

Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen rollen samen een uniek begeleidingstraject uit, onder leiding van experten, naar een duurzamer personeelsbeleid in de horeca. Dit kwaliteitstraject bestaat uit drie onderdelen:

 • een scan voor financiële stabiliteit
 • een ondernemersscan
 • een employee journey

Je kan geen duurzame relatie opbouwen met je medewerkers als er geen financiële stabiliteit in je horecazaak is.

We gaan samen met jou, individueel, door je cijfers om verbeterpunten te vinden en remedies te bedenken die voor jou van toepassing zijn. Door benchmarks vanuit onze database kunnen we jouw prestaties goed vergelijken met heel wat van je collega’s. Het spreekt daarbij voor zich dat we alle gegevens strikt confidentieel behandelen.

Je moet zelf geen ingewikkelde berekeningen maken, die maken wij voor jou. Doel is concrete acties met jou te bespreken om tot een betere financiële stabiliteit te komen.

We gaan op zoek naar optimaal rendement: dat niveau van rendement dat voor een mooie vergoeding voor de ondernemer zorgt, financiële stabiliteit biedt, en tegelijkertijd ruimte laat om de medewerkers duurzaam aan het werk te houden.

Door de ondernemersscan leg je de focus op jezelf, op jou als ondernemer.

Welke persoonskenmerken maken het jou makkelijker als ondernemer? Welke taken liggen je het best? Welke manier van leidinggeven past het best bij jouw eigenheid? Waar kan je nog in groeien? Welke zaken geef je best uit handen? Na dit traject heb jij een juist beeld van jouw sterktes en interesses zodat jij bewustere keuzes kan maken voor jouw bedrijf.  

Tijdens de Employee Journey kijk je naar je medewerkers.

Het is immers de bedoeling je medewerkers te laten groeien en voor een lange periode aan boord te houden. Om deze kans te vergroten, zal je hen begeleiden vanaf dag één. Soms zal dat makkelijk verlopen, soms wat lastiger. Na dit traject heb je niet enkel vaardigheden geoefend maar heb je ook een plan met ondersteunend materiaal uitgewerkt om jou te ondersteunen.

Het project heeft als doel om horecaondernemers te ondersteunen en inspireren om meer in te zetten op duurzaam ondernemerschap, meer specifiek een duurzaam personeelsbeleid. In een begeleid kader worden ondernemers en hun medewerkers ondersteund in de ontwikkeling van hun competenties die nodig zijn om te leren, doelgericht samen te werken en om resultaten te halen.

Geïnteresseerde ondernemers worden begeleid en geïnspireerd om te evolueren naar een duurzamer personeelsbeleid. Onder leiding van experten wordt bekeken hoe het duurzaam ondernemerschap kan ingezet worden in jouw zaak.

Het traject gebeurt via online werk- en informatiesessies en een fysieke werksessie in teamverband. We sluiten het traject af met een groots slotevenement tijdens de Horeca Expo te Gent in november.

Horeca Vlaanderen wenst met het project “Samenwerken, Samengroeien” een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam, culinair Vlaanderen. Zo staan we samen bij om meer personeel binnen onze sector te behouden en een aangenamere werkomgeving te creëren. Een goed personeelsbeleid vertaalt zich ook naar een gastvrij onthaal voor de bezoekers van hotels, restaurants en cafés. Een win-win voor ondernemers, medewerkers en hun gasten.

Laten we samen duurzaam gaan!

Alle Vlaamse horecaondernemers die minstens twee jaar een horecazaak hebben en minstens één vast (parttime of fulltime) personeelslid in dienst hebben, kunnen deelnemen aan het traject “Samenwerken, Samengroeien.”
De horecazaak bevat een maximaal personeelsbestand van 20 medewerkers, dat kunnen zowel vaste werkkrachten als fleximedewerkers en jobstudenten zijn.

Het traject voorziet een begeleiding van 100 ondernemers waarvan we voor het deeltraject “financiële stabiliteit” een gerichte coaching voorzien voor 50 ondernemers.

Het traject start in juni en loopt tot en met het slotevenement op Horeca Expo in november 2024.

We voorzien nog een aantal infosessies op volgende momenten:

We gaan hierna hands-on aan de slag met de fysieke en online werk- en informatiesessies.

Voor de pijler Financiële stabiliteit voorzien we:

 • invullen van een financiële scan: max 2u
 • Individuele verplichte online sessie bespreking resultaten: 1,5 uur

Voor de pijler Ondernemersscan voorzien we:

 • Een verplichte online werksessie + invullen PFPI scan: max 1,5u.
 • Een individueel verplichte online  sessie waarin de resultaten besproken worden van de PFPI scan: 1,5 uur per sessie.
 • Twee (2) optionele werksessies van max 3 uur:
  • Hoe stuur ik mijn medewerkers met verschillende persoonlijkheden doelgericht aan?
  • Hoe blijf ik op een constructieve manier reageren op de verschillende reacties van mijn medewerkers?

De laatste sessie ondernemersscan STAP 1 gaat door op maandag 29 juli om 9u.

Voor de pijler Employee Journey voorzien we:

 • Een verplichte fysieke werksessie: stel je eigen employee journey samen a.d.h.v. de verschillende templates: max 3 uur
 • En twee (2) optionele online werksessies van max 3 uur
  • Hoe zet ik mijn medewerkers aan om effectief met mijn feedback aan de slag te gaan?
  • Hoe stimuleer ik mijn medewerkers om beter samen te werken, elkaar te ondersteunen en elkaars back-up te zijn?

Om deel te nemen aan het traject “Samenwerken, samengroeien” vragen we jou een waarborg van € 149,- die u terugkrijgt wanneer u het volledige traject heeft afgerond.

Charis Libotton

Ondernemer en coach

Charis is de succesvolle zaakvoerster van de bedrijven ‘Knowledge On the Spot’ en ‘Spots of Knowledge’. Daarmee stuurt ze organisaties en teams aan binnen een steeds sneller veranderende omgeving.

Dankzij haar ambitieuze drijfkracht voor het ondernemerschap is Charis een kwalitatieve partner van bedrijven die gemotiveerd zijn om hun medewerkers op te leiden. De beste resultaten behaal je namelijk door samen te werken.

Charis is zelf ondernemer. Ze leidt twee bedrijven ‘Knowledge On the Spot’ en ‘Spots Of Knowledge’.

Ook stuurt ze mensen aan. Dit doet ze enerzijds vanuit een ambitie voor de beide organisaties, anderzijds vanuit ieders eigenheid.

Ze is in Vlaanderen de meest kwalitatieve partner van bedrijven die stappen willen zetten.

Ze helpt hen om hun medewerkers zelf op te leiden en hen beter te laten samenwerken om resultaten te halen.

Daarnaast begeleidt ze organisaties die in volle verandering zijn. Ook veel horeca-organisaties.

Je kunt haar al wel eens tegengekomen zijn via Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Horeca Forma, Hotelschool Ter Duinen, … en natuurlijk Horeca Vlaanderen.

Haar eerste boek verschijnt de laatste week van mei. ‘Hr-woordenboek. 50 wetenschappelijke begrippen voor teamleden en hun leidinggevenden die willen leren en resultaten halen.’

Filip Nicasi en Steve van Uytbergen

Consultants

Filip Nicasi heeft jarenlange ervaring in de management- en communicatiesector specifiek voor horeca. Samen met zijn collega Steve Van Uytbergen begeleiden ze met Horeca Partners jaarlijks heel wat horeca-ondernemers naar een beter bedrijfsmodel.

Horeca Partners helpt professionele horeca-ondernemers net dat stapje verder te gaan zodat hun onderneming klaar is om de uitdagingen van de snel veranderende horecasector goed aan te gaan. Filip en Steve zijn vertrouwde gezichten bij Horeca Academie, Horeca Forma maar ook Visit Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer, AP Hogeschool, KUL, VDAB,… en natuurlijk Toerisme Vlaanderen.

Recent was Horeca Partners betrokken bij twee boeiende Erasmus+ projecten rond enerzijds voedselverspilling en anderzijds het gebruik van AI in horeca.

Samen met Andrea Paolini hebben ze in 2022 Density opgericht : een branding- en marketingbureau voor horeca & toerisme.